پنج‌شنبه, 26 مرداد 1396

منوی اصلی سایت


پتروشیمی اروند

پتروشیمی اروند
محل اجراء: منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي

سايت: 3

مساحت: 108 هكتار

مالكيت:

80% شركت ملي صنايع پتروشيمي

20% شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت

زمان بهره برداري: 1387

محل تأمين خوراك:

اتيلن(شبكه گريد اتيلن منطقه ويژه)

نمك طعام(مجموعه اروند)

اسيد كلريدريك(پتروشيمي كارون)

يوتيليتي(پتروشيمي فجر)

كاربرد محصولات(توليدات):

انواع لوله، عايق هاي حرارتي، شيلنگ

ميزان سرمايه گذاري (ريالي، ارزي):

1042000 ميليون ريال

47442 ميليون يورو

ليسانس و مهندسي اصولي:

شركت Vinnolit

شركت اوده Uhde

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (PETROCHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE)

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8