پنج‌شنبه, 26 مرداد 1396

منوی اصلی سایت


پیام های مدیریت و کارکنان

همکاران گرامی تولدتان مبارک ( بیست و ششم مرداد ماه )

با تولدتان همگان را شادمان و لبخند را میهمان همیشگی زندگی دوستانتان نمودید.

برای شما و خانواده گراميتان بهترین روزها را آرزومندیم.

همکاران گرامی آقایان سید احمد موسوی، مهدی قاسمی، رضا عوض پور و محمدرضا بانی رشید

تولدتان مبارك

بیست و ششم مرداد ماه


 
همکار گرامی جناب آقای مجتبی قنواتی


با تولدتان همگان را شادمان و لبخند را میهمان همیشگی زندگی دوستانتان نمودید.

برای شما و خانواده گراميتان بهترین روزها را آرزومندیم.

تولدت مبارك

بیست و پنجم مرداد ماه


 
همکار گرمی جناب آقای شهاب مضری اصل

با تولدتان همگان را شادمان و لبخند را میهمان همیشگی زندگی دوستانتان نمودید.

برای شما و خانواده گراميتان بهترین روزها را آرزومندیم.

تولدت مبارك

بیست و چهارم مرداد ماه


 
همکاران گرامی تولدتان مبارک ( بیست و هفتم مرداد ماه )

با تولدتان همگان را شادمان و لبخند را میهمان همیشگی زندگی دوستانتان نمودید.

برای شما و خانواده گراميتان بهترین روزها را آرزومندیم.

همکاران گرامی آقایان عبدالحسین عامریان، حمیدرضا ابوالحسنی، هوشنگ راکی بدیهی و یابر آلبوخنفر

تولدتان مبارك

بیست و هفتم مرداد ماه


 
همکاران گرامی تولدتان مبارک ( بیست و سوم مرداد ماه )

با تولدتان همگان را شادمان و لبخند را میهمان همیشگی زندگی دوستانتان نمودید.

برای شما و خانواده گراميتان بهترین روزها را آرزومندیم.

همکاران گرامی جناب آقای فاخر حیاتی و سعید محیط

تولدتان مبارك

بیست و سوم مرداد ماه

 

 
   
صفحه1از84123456...84.بعدي.برو
        

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (PETROCHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE)

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8