یک شنبه 03 دی 1391
دسته: اخبار نفت، گاز، پتروشيمي
کد خبر: 3961

ارائه 1511 فرصت سرمایه گذاری در نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ارائه 1511 فرصت سرمایه گذاری در نمایشگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
1511 فرصت سرمایه گذاری در نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار است از سوی 6 منطقه آزاد، ارس، اروند، چابهار، قشم و کیش به سرمایه گذاران معرفی شود.

 

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این نمایشگاه نخستین نمایشگاه توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری مناطق آزاد و ویژه است که در تهران گشایش یافته است.

در نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منطقه آزاد انزلی با 100 فرصت سرمایه گذاری در بخش های گردشگری ، بندری، صنایع تولیدی و اشتغالزا شرکت کرده است.

منطقه آزاد اروند نیز در سه بخش بازرگانی، گردشگری و صنعت با 112 فرصت سرمایه گذاری که 37 بسته آن مطالعه شده و آماده تحویل است در این نمایشگاه حضور پیدا کرده است.

منطقه آزاد قشم با هزار فرصت سرمایه گذاری در 5 بخش صنعت و معدن ، تجارت و بازرگانی ، گردشگری، سرمایه گذاری و شرکت های تابع در این نمایشگاه حضور یافته است و در کنار آن منطقه آزاد کیش با حدودا 50 فرصت سرمایه گذاری که 20 فرصت آن مربوط به صنعت و 30 فرصت آن مربوط به بخش های غیرصنعتی است حضور کرده است.

همچنین منطقه آزاد چابهار با 184 فرصت سرمایه گذاری که شامل حوزه های توسعه  و حمل و نقل و ترانزیت ، توسعه صنعت، توسعه گردشگری، توسعه انرژی، توسعه تجاری ، خدمات مالی بانک ، توسعه آموزشی ، تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در پروژه های ملی ، و پروژه های درحال اجرا در این نمایشگاه حضور یافته است.

منطقه آزاد ارس نیز با 65 پیشنهاد اقتصادی که شامل بسته ها و فرصت های سرمایه گذاری ، گردشگری، صنعتی و زیرساخت ها و امور زیربنایی و خدمات است در نمایشگاه شرکت خواهد کرد.

آنچه مسلم است در نمایشگاه مناطق آزاد ویژه اقتصادی یک هزار و 511 فرصت سرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور معرفی شد که این میزان به جز بسته ها و فرصت های ارائه شده از سوی مناطق ویژه اقتصادی است.

نمایشگاه توانمندی های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا دهم تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه دارد.

اولين جلسه ستاد سياستگذاري دومين همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري صنايع تکميلي پتروشيمي با حضور مسئولين ب�رگزار کننده اين همايش تشکيل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي،� در اين جلسه که به ميزباني منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي برگزار شد؛ روسا و نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي وزارت اقتصاد، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي، دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي، دفتر� سرمايه گذاري استانداري خوزستان، سرمايه گذاري سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و کارشناسان اين حوزه حضور داشتند.

قطع کامل خام فروشي محصولات پتروشيمي و ايجاد زنجيره ي ارزش افزوده از اين محصولات، مهمترين هدف اين همايش است که مورد تاکيد تمامي کارشناسان، مديران و ارگانهاي مسئول در اين حوزه است.

به گفته ي رضايي، مدير سرمايه گذاري سازمان منطقه ويژه، شرکت ملي صنايع پتروشيمي تاکنون از 55 طرح ارائه شده، مطالعات امکان سنجي 24 طرح را نهايي نموده ک�ه از اين ميان 11 طرح، در استان خوزستان قابليت اجرا خواهند داشت. همچنين 31 طرح در مرحله پيش امکان سنجي هستند که از ميان آنها، 17 طرح در اين استان قابل اجر مي باشند. با اين حساب از 55 طرح آماده شده، 28 طرح صنايع تکميلي پتروشيمي قابليت اجرا در استان خوزستان� را دارند.

در پي اولين همايش بين المللي فرصتهاي سرمايه گذاري در صنايع تکميلي پتروشيمي که در اس�فند ماه سال 1389 برگزار گرديد، 9 ميليارد دلار اعتبارات صندوق توسعه ملي به توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي استانهاي خوزستان و بوشهر اختصاص داده شد.

در ادامه ي جلسه، نماينده دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي، با اشاره به برگزاري اخير کنفرانس سرمايه گذاري در صنايع تکميلي پتروشيمي در تهران، گفت: دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي تصميم دارد کميته اي اجرايي �جهت نظارت بر اجراي 55 طرح ارائه شده تشکيل دهد. همچنين پيش بيني مي شود تا زمان برگزاري همايش بر تعداد اين طرحها افزوده شود.

هادي ذنوزي، در ادامه افزود: براساس مصوبات دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي، مديرعامل سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي به عنوان مدير، رئيس دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي به عنوان دبير و رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان� خوزستان، نماينده استانداري، رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي استان و نماينده سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران هم به عنوان اعضاي شوراي سياستگذاري اين همايش انتخاب شده اند.

همچنين نمايندگان دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي، سازمان منطقه ويژه، مديريت برنامه ريزي و توسعه پتروشيمي، شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي، سازمان صنعت، معدن� و تجارت استان، سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي و سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي ايران در کميته ي علمي حضور خواهند داشت.

تعيين عناوين مقالات در حوزه صنايع تکميلي و ديگر اقدامات مربوطه توسط کميته علمي انجام و نتيجه ي فعاليتهاي همايش اول در قالب فيلم و کتاب در زمان همايش دوم توزيع مي شود.

رويکرد جديد صنايع تکميلي پتروشيمي تنها به صنايع پايين دستي محدود نمي شود بلکه تمامي صنايعي که به نحوي در کنار صنايع پتروشيمي فعاليت مي کنند،� صنايع تکميلي محسوب مي شوند. با اين حساب صنايعي چون خودروسازي، تامين و تعميرکاران قطعات نيز در زمره صنايع تکميلي پتروشيمي محسوب مي شوند.

کميته ي اجرايي همايش از نمايندگان روابط عمومي شرکت ملي صنايع پتروشيمي و سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، دفتر توسعه صنايع تکميلي پتروشيمي، مديريت سرمايه گذاري سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي و ساير افرادي �که کميته ي سياستگذاري تعيين کند تشکيل مي شود.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه