سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
چهار شنبه 01 دی 1395
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 6184

گامهاي دانشگاه آزاد در جهت بين المللي كردن خود

پنجمين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و مهندسي نفت با آرزوي برگزاري بين المللي همايش ششم پايان يافت.

پنجمين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و مهندسي نفت با آرزوي برگزاري بين المللي همايش ششم پايان يافت.


پنجمين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و مهندسي نفت با آرزوي برگزاري بين المللي همايش ششم پايان يافت.

به گزارش روابط عمومي سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، پنجمين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي، مهندسي شيمي و مهندسي نفت توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر و با همکاري 9 شرکت پتروشيمي، شرکت ملي حفاري ايران، شش واحد دانشگاه آزاد و پارک علم و فناوري خوزستان برگزار شد.

اين همايش با حضور مديران عامل و برخي کارکنان شرکتهاي پتروشيمي، مديرکل امور پژوهشي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر، محققان، پژوهشگران، اساتيد دانشگاه و علاقمندان به حوزه ي موضوعي اين همايش برپاشد.

مديرکل امور پژوهشي سازمان مرکزي دانشگاه آزاد به عنوان يکي از سخنرانان اين همايش، صنايع پتروشيمي و نفت را داراي پايه ي علمي خوبي ارزيابي کرد و گفت: تمايل دانشگاه آزاد اين است که همايش بعدي را با همراهي صنعت به صورت بين المللي برگزار کند.

حميدرضا زماني زاده، يادآور شد که دانشگاه آزاد اسلامي در دهه چهارم حيات علمي است و افزود: يکي از اهداف دانشگاه در دهه ي چهارم خود بين المللي کردن دانشگاه است چون اعتقاد دارد دانشگاه بدون ارتباط با دنيا ي بيرون از خودش نمي تواند دانشگاه باشد.

وي از ايجاد فرصت مطالعاتي براي اساتيد، پرداخت هزينه هاي ثبت اختراعات بين المللي، پرداخت هزينه هاي مطالعات و پروژه هاي مشترک دانشجويي دانشجويان اين دانشگاه با محققان خارج از کشور، کمک به استفاده از کارگاههاي آموزشي خارج از کشور و پرداخت هزينه هاي ايجاد مجلات بين المللي خصوصا در زمينه هاي نفت و پتروشيمي به عنوان فعاليت هاي در جهت بين المللي کردن دانشگاه آزاد نام برد و خاطر نشان کرد: هم اکنون شرايط مناسبي وجود دارد که از تمامي امکاناتي که دانشگاه آزاد براي بين المللي کردن خودش در نظر دارد، استفاده کرد.

سخنراني هاي علمي در سالن اصلي و سالن هاي فرعي، نمايشگاه جانبي و اهداي جوايز به پژوهشگران برتر استان خوزستان از بخشهاي ديگر اين همايش يک روزه بود.

200 مقاله علمي-پژوهشي در اين همايش پذيرفته شد که پس از ارزيابي هاي انجام شده، هشت مقاله ي برتر در دو بخش پوستر و سخنراني انتخاب و مورد تقدير قرار گرفتند.

اين همايش با همکاري 9 شرکت پتروشيمي، شرکت ملي حفاري ايران، شش واحد دانشگاه آزاد و پارک علم و فناوري خوزستان در منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي برگزار شد.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه