سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
دوشنبه 16 مرداد 1396
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 6518

آغاز مانور دور میزی پتروشیمی بندر امام

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه