سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 

گزارش اقدامات صورت گرفته جهت آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری توسط مهندس مزدک آرپناهی رییس آتش نشانی پتروشیمی بندر امام


گزارش اقدامات صورت گرفته جهت آمادگی و مقابله با شرایط اضطراری توسط مهندس مزدک آرپناهی رییس آتش نشانی پتروشیمی بندر امام
دسته اخبار کوتاه       تاریخ 1396/05/16       بازدید ها 7759


ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: دوشنبه 16 مرداد 1396     بازدید ها: 7759     دسته: اخبار کوتاه     
 
  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
(PETROCHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE)
         
طراحی و پیاده‌سازی: راد رایانه