سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
یک شنبه 19 شهریور 1396
دسته: اخبار سازمان
کد خبر: 6830

ارزیابی فنی تامین كنندگان خودروهای آتش نشانی

به جهت پاسخگویی مناسب به حوادث در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، خرید خودروهای آتش نشانی جهت تجهیز ناوگان آتش نشانی در اولویت قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، جلسه ارزیابی فنی تامین کنندگان خودرو های آتش نشانی با حضور روسای HSE شرکتهای پترو شیمی مستقر در منطقه در سالن جلسات امور HSE برگزار شد.

در این جلسه حاضرین به بیان نقطه نظرات خود در خصوص قابلیت عملکرد تجهیزات ، میزان پشتیبانی و خدمات پس از فروش وسایر تجارب خود در این زمینه پرداختند.

پس از شناسایی نقاط قابل بهبود در حوزه مدیریت بحران و به جهت پاسخ گویی به حوادث؛ مقرر شده است تجهیزات و ماشین آلات مورد نیازHSE   سازمان با اولویت خودرو‌های آتش نشانی به ناوگان کنونی افزوده شود.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه