سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
یک شنبه 19 شهریور 1396
دسته: اخبار سازمان
کد خبر: 6832

اهدای كپسولهای ویژه كلرزنی به آبفای ماهشهر

روز گذشته سه کپسول یک تنی کلر جهت تصفیه آب آشامیدنی ماهشهر به آبفای ماهشهر اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در پی تغییر سیستم کلرزنی تصفیه خانه سایت یک این منطقه از کلرزنی به روش استفاده از آب ژاول، کپسولهای ویژه نگهداری کلر این سازمان به آبفای ماهشهر اهدا شد.

کلر زنی، بخشی از طراحی اولیه فرایند تصفیه خانه سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده است که در این بخش پساب ورودی در حوضچه ای کلر زنی و گند زدایی می‌شد. در دی ماه سال گذشته سیستم کلر زنی این تصفیه خانه جمع آوری و به روش تصفیه توسط آب ژاول تغییر کرد.

در پی این تغییر، روز گذشته سه کپسول یک تنی باقی مانده به همراه کلر داخل آنها، جهت گندزدایی آب آشامیدنی ماهشهر به آبفای ماهشهر تحویل شد.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه