سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
چهار شنبه 12 مهر 1396
دسته: اخبار نفت، گاز، پتروشيمي
کد خبر: 7005

هدفگذاری طرح های پتروشیمی برنامه ششم به سمت تکمیل زنجیره ارزش

برنامه ششم توسعه فرصت مناسبی را برای توسعه متوازن صنعت پتروشیمی ایران فراهم کرده است.

احمد زارعی سرپرست مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه به منظور تکمیل زنجیره ارزش دیده شده است، اظهارکرد: انواع طرح های پلیمری و GTPP و غیره به منظور ورود به طرح های پایین دست در این برنامه دیده شده است.

وی با اشاره به این که وزارت نفت امتیازهای بسیار خاصی را برای سرمایه گذاران صنایع پایین دست پتروشیمی در نظر گرفته اند، تصریح کرد: بر اساس این امتیازات، با حرکت در زنجیره ارزش به سمت صنایع پایین دست پتروشیمی تخفیف های بسیار خوبی در قیمت خوراک برای سرمایه گذاران لحاظ می شود.

سرپرست مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: طرح های صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه بیشتر براساس ایجاد ارزش افزوده بالاتر، حرکت در مسیر تکمیل زنجیره ارزش و صنایع پایین دست پتروشیمی دیده شده است.

وی با اشاره به این که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در کشور تا سال 1404 به 180 میلیون تن خواهد رسید، ادامه داد: حدود 30 طرح پتروشیمی در برنامه ششم توسعه به منظور تحقق این امر در نظر گرفته شده است.

سرپرست مدیریت طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان این که حمایت از تولید داخل امکان پذیر است، گفت: اشتغالزایی در صنایع پایین دست پتروشیمی بسیار چشمگیر است.

زارعی به پیشرفت بسیار خوب ایران در صنایع بالادست پتروشیمی اشاره و اظهار کرد: سرعت پیشرفت در صنایع پایین دست پتروشیمی نیز در کشور باید شتاب گیرد تا به جایی برسیم که علاوه بر تأمین بازار داخلی، بازارهای منطقه را نیز در اختیار بگیریم.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه