سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
شنبه 15 مهر 1396
دسته: اخبار کوتاه
کد خبر: 7012

اخبار کوتاه از نمایشگاه

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت خوزستان به همراه آقای دکتر یار احمدی مشاور وزیر صنعت و معدن تجارت از غرفه پتروشیمی بازدید کردند.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه