اطلاعیه ساعت کار شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در روز سه شنبه ۲۴ بهمن

دوشنبه 23 بهمن 1396
دسته: اخبار سازمان
کد خبر: 7288

اطلاعیه ساعت کار شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در روز سه شنبه ۲۴ بهمن

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه