اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/3/9)

دوشنبه 04 تیر 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7548

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/3/9)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز چهارشنبه (97/3/9) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه احداث مخازن ذخیره فوم ایستگاه آتش نشانی سایت 3.

برنده : شرکت مهندسی پیشگام راهبرد اندیش 

 

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه