اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/4/12)

شنبه 27 مرداد 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7629

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/4/12)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (97/4/12) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه کاشت، داشت و نگهداری فضای سبز سایت های 1 و 2، کریدو حد شرقی، پل پتروشیمی،

ایستگاه تقلیل فشار گاز.برنده : شرکت ساینا صنعت ماهشهر

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه