اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/5/23)

یک شنبه 08 مهر 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7692

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/5/23)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (97/5/23) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه خرید و اجرای آسفالت و حمل به پایکار برای لکه گیری سایت ها با اولویت دروازه سایت پنج.و روکش خیابانهای اصلی

برنده : شرکت عدالت راه سهند

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه