اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/5/30)

یک شنبه 15 مهر 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7702

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/5/30)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (30/5/97) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت های 3 و 4 و 5.

برنده : شرکت گلدشت سبز جنوب

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه