اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/6/27)

سه شنبه 24 مهر 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7717

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/6/27)

 

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (97/6/27) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه تهیه، طبخ، سرو و توزیع صبحانه، نهار و شام در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

برنده : شرکت باران پایدار قرن

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه