شنبه 17 آذر 1397
کد خبر: 7781
تعداد بازدید: 153

افزایش انتقال محصولات پتروشیمی بر روی ریل

افزایش انتقال محصولات پتروشیمی بر روی ریل

 

استفاده از ظرفیت ریلی برای انتقال محصولات پتروشیمی به داخل و خارج از کشور افزایش می‌یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی، دومین جلسه کارگروه توسعه حمل و نقل ریلی در این منطقه تشکیل جلسه داد.

این کارگروه با حضور رئیس امور گمرکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مدیر پایانه راه آهن بندرامام، رئیس گمرک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و مدیران بازرگانی برخی از شرکتهای منطقه یا نمایندگان تام الاختیار ایشان برگزار شد.

برنامه ریزی جهت تسریع در انتقال محصولات شرکتها به سرزمین اصلی (داخل کشور) و توسعه صادرات آنها از طریق انتقال به منطقه ویژه بندری امام خمینی (ره) از مصوبات این جلسه بود.

در این جلسه همچنین مسائل موجود در مسیر انجام فعالیتها احصا و برنامه ریزی لازم جهت تسهیل آنها در دستور کار قرار گرفت.

طی سه ماه گذشته بیش از 2500 تن محصولات پتروشیمی توسط سیستم ریلی از منطقه به داخل کشور منتقل شده است.طراحی و پیاده سازی: راد وب