اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/10/18)

سه شنبه 30 بهمن 1397
دسته: اخبار
کد خبر: 7924

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (97/10/18)

جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (97/10/18) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:


گشایش پاکات مناقصه تهیه رنگ ترافیکی ، حمل و اجرای خط کشی و نقوش ترافیکی در سطح منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.
برنده : شرکت ریحان سازان


گشایش پاکات مناقصه تعمیرات ساختمانی و تأسیساتی 15 دستگاه از منازل 82 واحدی شهرک بعثت.
برنده : شرکت راه سازی زیدون  

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه