سه شنبه 27 فروردین 1398
دسته: فیلم
کد خبر: 8008

مصاحبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شبکه استانی خوزستان

مصاحبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شبکه استانی خوزستان

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه