سه شنبه 10 اردیبهشت 1398
کد خبر: 8031
تعداد بازدید: 235

سومین جلسه تخصصی فرماندهی حادثه پتروشیمی برگزار شد

سومین جلسه تخصصی فرماندهی حادثه پتروشیمی برگزار شد
بررسی دقیق ابعاد سیل خوزستان در سومین جلسه تخصصی فرماندهی حادثه پتروشیمی با حضور تمامی فرماندهان حادثه شرکتهای منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی تحلیل شد.

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سومین جلسه شبکه تخصصی فرماندهان حادثه شرکت های این منطقه دوشنبه 9 اردیبهشت 98 به ریاست فرمانده ارشد مدیریت بحران منطقه تشکیل شد.

این جلسه با حضور تمامی فرماندهان حادثه شرکتهای منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی به میزبانی شرکت پتروشیمی مارون برگزار شد.

سید امید شهیدی نیا، در این جلسه پس از ارائه برنامه های سال 98 منطقه از منظر فرماندهی حادثه، بر لزوم اجرای دقیق این برنامه و بالابردن سطح آمادگی سیستم فرمادهی حادثه در منطقه تاکید کرد.

در ابتدای این جلسه، گزارشی از سیلاب استان خوزستان توسط آقابیگی، مدیریت بحران شرکت منابع آب کشور ارائه شد تا فرماندهان حادثه نسبت به ابعاد این حادثه آشنایی دقیقتری پیدا کنند.

پس از آن، عبدالرضا زرگر، فرمانده حادثه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده در بحران سیل اخیر توسط شرکتهای منطقه، روند رو به جلوی فرماندهی حادثه منطقه را در این حادثه مورد تحلیل قرار داد.

در ادامه، عمادی، مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به تشریح شیوه نامه ی وزارت نفت در رابطه با مدیریت شرایط اضطراری و انتظارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی از فرماندهی حادثه توضیحاتی ارائه کرد.طراحی و پیاده سازی: راد وب