شنبه 21 اردیبهشت 1398
کد خبر: 8056
تعداد بازدید: 221

ششمین جلسه ستاد فرماندهی ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

ششمین جلسه ستاد فرماندهی ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه