یک شنبه 12 خرداد 1398
کد خبر: 8107
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 150

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/2/17)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/2/17)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/2/17) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه خرید کارت هایSDH در شبکه فیبر نوری سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

برنده : شرکت کارمایه گستر جنوبطراحی و پیاده سازی: راد رایانه