دوشنبه 31 تیر 1398
کد خبر: 8175
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 349

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند طرح و مجتمع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بازدید مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند طرح و مجتمع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از چند مجتمع و طرح توسعه ای صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز دوشنبه (31 تیر ماه) به همراه جمعی ازمدیران ارشد ضمن بازدید از مجتمع های پتروشیمی امیرکبیر، فن آوران و رازی، از طرح های ارگ، پتروناد،PBR تخت جمشید و هیرساشیمی نیز بازدید کرد و در جریان آخرین مراحل ساخت و روند تکمیل این طرح ها قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جریان این بازدید ها بر لزوم شتاب در روند تکمیل این طرح ها و نیز رفع برخی مشکلات و موانع پیش روی اجرا تاکید کرد.

این گزارش می افزاید: مدیران عامل مجتمع ها گزارشی از روند تولید ارائه کردند و همچنین مدیران عامل طرح ها نیز گزارشی از آخرین روند ساخت و تکمیل این طرح های توسعه ای را بیان کردند.

بر پایه این گزارش، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار است عصر امروز از منطقه پیشنهادی توسعه صنایع پتروشیمی بازدید و در جلسه ای به همین منظور شرکت کند.

طرح پتروشیمی ارگ

در سال 1382 شرکت شیمیایی الیاف (ارگ فعلی) با سهامداری 30درصدی پتروشیمی تبریز تشکیل شد.

خوراک طرح پروپیلن به میزان 115 هزارتن در سال است که 82 هزارتن معادل 2800 بشکه در روز از پالایشگاه آبادان و مابقی معادل 33 هزارتن در سال از پتروشیمی سلمان فارسی است. در سال 1389 تغییر نام شرکت شیمیایی الیاف به پتروشیمی ارگ انجام شد.در سال 1392 تغییر محل طرح از سایت 5 منطقه ویژه به سایت 2 منطقه ویژه انجام شد.

زمین طرح 25 هکتار در سایت 2 است که 12 هکتار جهت فاز اول (اکریلونیتریل) می باشد و 13 هکتار باقیمانده برای واحدهای میتل متاکریلات و پلی متاکریلات است .

محصولات فاز اول طرح شامل 106 هزارتن در سال آکریلونیتریل، 12 هزارتن در سال سولفات آمونیوم و 20هزارتن در سال سیانیدهیدروژن است.

طرح PBR پتروشیمی تخت جمشید

مجری طرح شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید است و زمین طرح 15 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است. محصولات طرح پلی بوتادین رابر به مقدار 50هزار تن در سال خواهد بود.

پیشرفت فیزیکی واقعی طرح بیش از 90 درصد است.

 طراحی و پیاده سازی: راد وب