سه شنبه 01 مرداد 1398
کد خبر: 8179
تعداد بازدید: 454

توسعه فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی متناسب با طرح آمایش سرزمین و ظرفیت های فعلی منطقه ویژه پتروشیمی

توسعه فاز 2 منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی متناسب با طرح آمایش سرزمین و ظرفیت های فعلی منطقه ویژه پتروشیمی


طراحی و پیاده سازی: راد وب