سه شنبه 05 شهریور 1398
کد خبر: 8240
تعداد بازدید: 250

کسب تندیس نقره مسئولیت اجتماعی توسط سازمان منطقه ویژه

کسب تندیس نقره مسئولیت اجتماعی توسط سازمان منطقه ویژه
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به دریافت تندیس نقره ای در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت نائل گردید.

به گزارش ایلنا از بندر امام خمینی و به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، متن سپاس نامه به شرح زیر می باشد:

به نام خدا

جناب آقای مهندس سید امید شهیدی نیا

مدیرعامل محترم سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

احتراما، اهتمام جنابعالی و همکاران در توجه به مسئولیت اجتماعی شرکت ارج نهاده و سپاس نامه به همراه تندیس نقره ای چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت را به خاطر " تدوین و ارائه مطلوب گزارش عملکرد و مسئولیت اجتماعی شرکت "، به آن شرکت اهدا می نماید.

باور داریم در راهی که گام نهاده ایم، بسی ثمرات سودمند نهفته است، آرزومندیم در مسیر بالندگی فعالیت شرکت و توسعه مسئولیت اجتماعی آن در راستای توسعه پایدار، از توفیقات روزافزون بهره مند شوید.

منوچهری مدیرعامل OIEC و رئیس شورای سیاست گذاری همایش

طالبیان  مشاور اجتماعی وزیر نفت و دبیر همایشطراحی و پیاده سازی: راد رایانه