دوشنبه 11 شهریور 1398
کد خبر: 8242
تعداد بازدید: 197

بهره برداری از دو خودروی آتش نشانی پیشرفته در ناوگان ایمنی و آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بهره برداری از دو خودروی آتش نشانی پیشرفته در ناوگان ایمنی و آتش نشانی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه