دوشنبه 13 آبان 1398
کد خبر: 8335
تعداد بازدید: 401

حضور کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در راهپیمایی 13 آبان

حضور کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در راهپیمایی 13 آبان


طراحی و پیاده سازی: راد وب