سه شنبه 14 آبان 1398
کد خبر: 8340
دسته: مناقصات
تعداد بازدید: 267

خرید، حمل، نصب و اجرا، تست و راه اندازی تجهیزات پست برق سایت یک و شبکه فشار متوسط و ضعیف جهت برق رسانی به ساختمانهای رستوران، اداری و مسجد

خرید، حمل، نصب و اجرا، تست و راه اندازی تجهیزات پست برق سایت یک و شبکه فشار متوسط و ضعیف جهت برق رسانی به ساختمانهای رستوران، اداری و مسجد


طراحی و پیاده سازی: راد رایانه