سه شنبه 21 آبان 1398
کد خبر: 8346
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 94

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/3/21)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/3/21)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/3/21) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه خرید البسه استحفاظی فردی آتش نشانی.

برنده : شرکت نارفوم کارطراحی و پیاده سازی: راد رایانه