سه شنبه 21 آبان 1398
کد خبر: 8347
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 37

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/4/4)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/4/4)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/4/4) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه احداث محوطه سازی مجموعه اداری سازمان منطقه ویژه در سایت یک.

برنده : شرکت آپادانا بنیان مرصوصطراحی و پیاده سازی: راد رایانه