سه شنبه 21 آبان 1398
کد خبر: 8348
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 45

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/7/2)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/7/2)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/7/2) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه خدمات راهبری ایمنی و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

برنده : شرکت سپهر کاویان امیدطراحی و پیاده سازی: راد رایانه