سه شنبه 21 آبان 1398
کد خبر: 8349
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 119

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/5/15)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/5/15)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/5/15) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات استقرار یک واحد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.

برنده : شرکت بهنیان جنوبطراحی و پیاده سازی: راد رایانه