شنبه 09 آذر 1398
کد خبر: 8368
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 56

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/7/16)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/7/16)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/7/16) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه کاشت ، داشت و نگهداری فضای سبز سایت های 1و2،کریدور حد شرقی، پل پتروشیمی، ایستگاه تقلیل  فشار گاز.

برنده : شرکت کیان کارگر ماهشهرطراحی و پیاده سازی: راد رایانه