شنبه 09 آذر 1398
کد خبر: 8369
دسته: اخبار
تعداد بازدید: 118

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/7/9)

اخبار كميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي (98/7/9)
جلسه کميسيون مناقصات سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي روز سه شنبه (98/7/9) در محل دفاتر مديريت سازمان برگزار و نتيجه به شرح ذيل مشخص شد:

گشایش پاکات مناقصه احداث پل تقاطع غیر هم سطح حد غربی سایت یک منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی.

برنده : شرکت نصیر عمران آریاطراحی و پیاده سازی: راد رایانه