یک شنبه 10 آذر 1398
کد خبر: 8375
تعداد بازدید: 383

بازدید مدیرعامل سازمان از واحد اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

بازدید مدیرعامل سازمان از واحد اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


طراحی و پیاده سازی: راد وب