سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
 

بانک اطلاعاتی
 
  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
(PETROCHEMICAL SPECIAL ECONOMIC ZONE)
         
طراحی و پیاده‌سازی: راد رایانه