اعضای هیئت مدیره

 

اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  • سیدامید شهیدی نیا (رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه ویژه)
  • سعید ستایش فر (نایب رییس هیئت مدیره و رئیس کل امور نظارت و هماهنگی و پیشرفت طرح ها صنایع پتروشیمی)
  • سید جلال میرهاشمی (عضو هیئت مدیره و رئیس کل امور هماهنگی و کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی)
  • طاهر علیزاده (عضو هیئت مدیره و مدیر حسابرسی داخلی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران)
  • قاسم امیری (عضو هیئت مدیره و رییس خدمات زیربنایی سازمان منطقه ویژه)
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه