shoare-sal
 
{{{block - 36}}}
title
دوشنبه 30 آبان 1401 کد خبر: 10288 لینک کوتاه 308

برگزاری جشنواره غذایی ویژه مادرن و دختران

برگزاری جشنواره غذایی ویژه مادر و دختر در فرهنگسرای خانواده سازمان منطقه ویژه
 
زمان:چهار شنبه ۲ آذر ماه 
 
ساعت: ۱۸:۰۰
 
آدرس: مجموعه خلیج فارس(هزار واحدی)انتهای دانش ۷ فرهنگسرای خانواده سازمان منطقه ویژه
 طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا