سه شنبه 27 فروردین 1398
کد خبر: 8008
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 820

مصاحبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شبکه استانی خوزستان

مصاحبه مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با شبکه استانی خوزستانطراحی و پیاده سازی: راد وب