شنبه 11 مرداد 1399
کد خبر: 8719
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 364

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: راه اندازی ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال جاری

مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی: راه اندازی ۱۲ طرح پتروشیمی تا پایان سال جاری
ضمائم / دانلود دفعات دانلود
NPC   91


طراحی و پیاده سازی: راد وب