چهار شنبه 29 مرداد 1399
کد خبر: 8896
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 400

گزارش بازدید کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

گزارش بازدید کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی


طراحی و پیاده سازی: راد وب