یک شنبه 18 مهر 1400
کد خبر: 9595
دسته: پیام ها
تعداد بازدید: 23

نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر

نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی های تجدیدپذیر


طراحی و پیاده سازی: راد وب