shoare-sal
 
{{{block - 36}}}
title
یک شنبه 08 خرداد 1401 کد خبر: 9977 لینک کوتاه 482

آبادان تسلیت

بینوا شد نوای آبادان
دل گرفته برای آبادان
باز پیچیده در تمام وطن
آه از جای جای آبادان
شد عزادار باز هم ایران
در غم ماجرای آبادان

روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمیآخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا