یک شنبه 10 فروردین 1399
کد خبر: 8570
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 593

تداوم عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری ومسکونی

تداوم عملیات ضدعفونی و گندزدایی معابر شهری ومسکونی


طراحی و پیاده سازی: راد وب