{{{block - 36}}}
معرفی ایمنی و آتش نشانی
واحد ایمنی
هر ساله میلیون ها حادثه ناشی از کار در دنیا رخ می دهد که برخی از این حوادث منجر به مرگ و برخی دیگر موجب از کار افتادگی وآسیب‏ های ناتوان کننده می‏ گردد که ممکن است تا مدتها باقی بماند. علاوه بر این از دیگر عواقب و پیامدهای منفی حوادث صنعتی آسیب دیدن دستگاهها،تجهیزات،محصولات،فرآیند تولید یا محیط کار می باشد که منجر به بروز ضرر و زیان اقتصادی فراوانی با توجه به اهمیت تاسیسات صنایع پتروشیمی می شود. به منظور افزایش سطح ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث و پیامدهای آن در کلیه بخشهای شرکت اعم از طرح ها وپروژه ها،ساختمان‏های ستادی، انبارهای کالا و تجهیزات و نیز اطمینان از صحت عملکرد مناسب و ایمن سطوح مختلف مشاورین و پیمانکاران تحت پوشش این شرکت بخش ایمنی مشغول به فعالیت بوده واز تمامی دانش فنی وتوان خود در راستای بهبود وضعیت ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی بهره می‏گیرد.
شرح وظایف :
 1. حضور فعال از ابتدای ورود سرمایه گذار به منطقه ویژه از طریق همکاری با مدیریت سرمایه گذاری و خدمات واگذاری در بخش ایمنی طراحی ، ساخت و راه اندازی تاسیسات ، مجتمع ها و شرکت ها با هدف لحاظ نمودن الزاماتHSE  و نظارت بر روند رعایت الزامات ایمنی در عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی
 2. بازنگری و تقویت الزامات HSE پیمان ها و قراردادها و پیگیری اجرایی شدن الزامات مذکور
 3. کنترل و نظارت مستمر بر فعالیت پیمانکاران در تمامی پروژه ها و ممیزی و پایش دوره ای وضعیت شاخص های HSE
 4. ارتقاء دانش و فرهنگ HSE از طریق انتشار ماهنامه ، تابلوهای دیواری ، و تعیین سرفصل های دوره های آموزش ایمنی جهت اجرا توسط واحد آموزش HSE
 5. حفظ و ارتقاء ایمنی شغلی کارکنان از طریق ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات و کنترل آنها
 6. انجام پایش های دوره ای ازمدیریت ها و ادارات سازمان و مجتمع های پتروشیمی فعال در منطقه ویژه در خصوص رعایت الزامات HSE و ارائه گزارش به مدیرت هر اداره یا مجتمع
 
واحد آتش نشانی  :
آتش‌نشاني سازمان بصورت متمرکز، ارائه سرويسهاي مورد نياز (آتش سوزي، نشت و حوادث اضطراري) طرحها و مجتمع هاي پتروشيمي ‌‌مستقر در منطقه را به عهده دارد که به لحاظ وسعت و گستردگي منطقه، آتش‌نشاني متمرکز سازمان داراي يک ايستگاه مرکزي واقع در سايت 3 و دو ايستگاه فرعي درسايتهاي يک و پنج منطقه مي‌‌باشد. محور اصلي اقدامات آن براساس پيشگيري، کنترل و مهارحوادث و نيز آماده سازي ادوات، تجهيزات و تهيه امکانات مناسب جهت مقابله با آنها استوار شده است.واحد آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی درسال 1378 همزمان با شروع بکار پروژه های پتروشیمی راه اندازی شده است.
 
نحوه پیشگیری از وقوع حریق
 1. ایجاد شرایطی كه به هر نحو ضریب وقوع حریق را افزایش دهد از سوی كلیه پرسنل اكیدأ ممنوع است.
 2.  كلیه پرسنل شاغل موظفند پس از پایان كار محوطه كارخود و تجهیزات را بازرسی نمایند و هرگونه منبع فعال راكه می تواند باعث ایجاد حریق گردد را غیرفعال نمایند.
 3.  كلیه پرسنل موظفند نكات ایمنی را دقیقأ اجرا نمایند و از انجام فعالیتهایی كه خطرآتش سوزی دارد اكیدأخودداری نمایند .
 4. در محل هایی كه امكان سوختن خود به خود مواد قابل اشتعال وجود دارد (روغن كتان ، ذغال چوب و.....) بایستی این مواد در ظروف فلزی درب دار نگهداری شوند و به اداره ایمنی و آتش نشانی اطلاع رسانی گردد .
نحوه تماس و گزارش حوادث به واحد آتش نشانی
 1. اطلاع رسانی بوسیله تلفن ثابت و همراه امکان پذیر می باشد و با تلفن ثابت با شماره 125 و با تلفن همراه با شماره 06152111125 تماس حاصل نمایید.
 2. در صورت مشاهده وقوع هرگونه آتش سوزی و یا خطر بالقوه آتش سوزی کلیه پرسنل ضمن اقدام به خاموش کردن آن مراتب را سریعا به آتش نشانی اطلاع دهند .
شرح وظایف
 1. حفظ آمادگی جهت مقابله با حوادث از طریق ایجاد امادگی در نيروي انساني آموزش نوبتکاران ، تمرينات دوره‌اي مقابله با حوادث، آمادگي جسماني پرسنل آتش‌نشاني، حضور در تمرینات دوره ای، آمادگي خودروها، وسايل و تجهيزات  آتش‌نشاني و خودروهاي اطفاء حريق بازديد و تست های روزانه و ماهانه وسايل و تجهيزات امدادگري، دستگاه تنفسي هواي فشرده، خاموش کننده‌ها‌
 
 1. كنترل و مهار حوادث :
پس از دريافت خبر بروز حادثه در منطقه، بنا به تشخيص سرپرست ايستگاه آتش‌نشاني يا افسر ارشد نوبتكار، با توجه به نوع حادثه، خودرو و تجهيزات به محل حادثه اعزام مي‌نمايد و در صورت نياز به اعزام بيشتر خودرو و تجهيزات، افسر ارشد نوبتكار از طريق اتاق كنترل آتش‌نشاني از ميزان و نوع نياز فوق آگاه شده و نسبت به اعزام نفرات و تجهيزات لازم اقدام مي‌نمايد. پس از حضور گروه آتش‌نشاني در محل حادثه باتوجه به جهت وزش باد و موقعيت‌ ها‌يدرانتها و ساير تجهيزات ثابت در محل حادثه، نفرات و خودروهاي آتش‌نشاني در موقعيت مناسب مستقر شده و نسبت به کنترل و مهار حادثه به سرپرستي افسر ارشد آتش‌نشاني اقدام مي‌‌نمايد. در منطقه عملیات امداد و نجات توسط تیمهای آتش نشان انجام می شود.وظيفه عمده گروه امداد و نجات، امدادرساني به مصدومين، بدام افتادگان و آسيب‌ديدگان ناشي از حادثه مي‌باشد كه بدام افتادگان را از وضعيت حادث نجات داده و مصدومان حوادث واقعه در داخل منطقه را به اورژانس منطقه منتقل مي‌نمايند. همچنين در صورت امدادرساني به سوانح رانندگي، تصادفات و حوادث خارج از منطقه، مجروحين و مصدومان ناشي از حادثه را به نزديكترين مركز درماني (اورژانس منطقه) انتقال مي‌دهند.
 
نحوه فرماندهي و هدايت عمليات مقابله با حوادث : فرماندهي و هدايت عمليات مقابله با حادثه براي كل منطقه در سه سطح زير انجام مي‌شود :
سطح اول : شرايط حادثه در محدوده و ابعاد هر مجتمع استقرار يافته در منطقه صورت گيرد و با امكانات و تجهيزات موجود آن مجتمع قابل كنترل باشد، فرماندهي عمليات مقابله با حوادث و اطفاء حريق با مسئولين مجتمع مربوطه مي‌باشد.
سطح دوم : در شرايطي است كه با امكانات و تجهيزات موجود آن مجتمع قابل كنترل نبوده و با درخواست مجتمع‌ها، تجهيزات و ادوات آتش‌نشاني منطقه به محل اعزام گردد كه در اين حالت فرماندهي عمليات با مسئولين مجتمع مربوطه در تعامل با سرپرست ايستگاه آتش‌نشاني يا افسر ارشد نوبتكاري سازمان مي‌باشد.
سطح سوم : زماني حادث مي‌شود كه با توجه به ابعاد حادثه، با امكانات موجود در منطقه نتوان حادثه را كنترل نمود و بحران بروز نمايد در اين حالت فرماندهي عمليات (فرماندهي بحران) با مديرعامل سازمان می باشد.
 
 1. خدمات جانبي:
 
شارژ خاموش‌کننده‌ها‌ و کپسول های تنفسی هوای فشرده، سیم پیچی شیلنگ(هوز) های آتش نشانیف استقرار اکيپ آتش‌نشاني در آفسایت و مجتمع ها ، تعميرات خودروهاي آتش‌نشاني و ...
 
 
 
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا