{{{block - 36}}}
معرفی اداره بهداشت
شرح وظایف:

 این اداره در راستای موارد ذیل فعالیت دارد:

حفظ و ارتقاء سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان در همه مشاغل، پیشگیری از به خطر افتادن سلامت کارکنان تحت تاثیر شرایط کار، محافظت از کارکنان در برابر مخاطرات ناشی از عوامل زیان‌آور و بکارگیری افراد در محیط کار بر حسب توانایی جسمی و فیزیولوژیکی آنها، برنامه‌ریزی آموزش سلامتی و کمک‌های اولیه و پیشگیری از بیماری‌های ناشی از کار، رسیدگی به حقوق کارکنان در میزان از کار افتادگی، آسیب‌های پزشکی و درمان مناسب بیماری‌های معمول و ناشی از کار و نحوه انجام صحیح معاینات مورد نیاز (قبل از استخدام، دوره ای، ویژه و...)

طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا