{{{block - 36}}}
واحد آموزش HSE

این اداره یکی از ادارات زیر مجموعه HSE سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بوده و با هدف توسعه دانش و ارتقاء توانمندی نیروی انسانی با بهره مندی از بزرگترین زمین آموزش تخصصی آتش نشانی در جنوب کشور، با کادری مجرب مبادرت به برگزاری دوره های مختلف تخصصی و عمومی و ارایه خدمات آموزشی به آتش نشانان کلیه شرکت های پتروشیمی و صنایع تکمیلی فعال در منطقه و نیز سایر ارگانهای متقاضی از سراسر کشور می نماید.
 

اهم فعالیت های واحد آموزش HSE
 • برگزاری کلاس های آموزش ایمنی و آتش نشانی عمومی
 • برگزاری کلاس های آموزشی صدورپروانه کار(پرمیت)
 • برگزاری دوره های تخصصی آموزشی آتش نشانی
 • برگزاری دوره های تخصصی آموزشی فرماندهی حریق
 • معرفی پرسنل به شرکت های مجری دوره های آموزشی تخصصی HSE
 • برنامه ریزی جهت برگزاري مانور واکنش در شرایط اضطراری
 • برگزاری سمینارهای تخصصی HSE جهت کارکنان
 • برگزاری کلاس آموزشی جهت روسای مجتمع های پتروشیمی
 • برگزاری دوره های آموزشی تخصصی آتش نشانی برای  آتش نشانان داخل و خارج از منطقه
 • ارزیابی رزمایشات سراسری در منطقه
 • برگزاری کارگاه های تخصصی امداد و نجات و اطفاء حریق در زمین تخصصی آموزش آتش نشانی
 • تدوین دوره های آموزش جدید در زمینه ایمنی و آتش نشانی
 • تهیه جزوات آموزشی و خرید کتب آموزشی در زمینه HSE
 • انجام اقدامات لازم جهت بازدید کارشناسان داخلی و خارجی از زمین تخصصی آموزش آتش نشانی
 • طراحی  و پیگیری ساخت فاز دوم زمین تخصصی آموزش آتش نشانی
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا