مرحله دوم طرح ایران همدل
مرحله دوم طرح ایران همدل
موکب حضرت علی اکبر علیه السلام کارکنان شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همزمان با عید سعید فطر، بیش از ۱۰۰۰
طراحی و پیاده سازی: اکسین ویرا