پنج شنبه 25 اردیبهشت 1399
کد خبر: 8640
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 497

تهیه ۲۰۰۰ بسته کمک معیشتی توسط شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی و توزیع بین خانواده های نیازمند توسط پایگاه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی

تهیه ۲۰۰۰ بسته کمک معیشتی توسط شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی و توزیع بین خانواده های نیازمند توسط پایگاه مقاومت بسیج صنایع پتروشیمی


طراحی و پیاده سازی: راد وب