شنبه 17 آبان 1399
کد خبر: 8968
دسته: فیلم
تعداد بازدید: 520

قرداد اعطای دانش فنی و مهندسی پایه تولید پروپلین از متانول

قرداد اعطای دانش فنی و مهندسی پایه تولید پروپلین از متانول


طراحی و پیاده سازی: راد وب